Lőrinci nyelviskola XVIII. kerület

Aktualitások » Tanfolyamok » Engedélyezett képzések

Engedélyezett képzések

 

Képzési program neve:  Angol C2 1 1 091  - KER B2-es szint

 
Szakmai vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója: 
Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény
 
Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi szám:             
E-000708/2014/C001
 
A képzési program célja: A képzési programban megjelőlt idegen nyelvi kompetenciák elsajátítása:
KER A1 szinttől KERB2 szintig

 

 A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A1.1 modul 

Készség: Rövid szövegek, bemutatkozás, kérdések

Ismeret: Jelen idő, nominális kifejezések

Kompetencia: találkozás, telefonálás, információ adás/kérés

A1.2 modul 

Készség: Rövid szövegek, életrajz, levélírás

Ismeret:Képesség kifejezése, múlt idő, képesség kifejezése

Kompetencia: telefonos beszéd, dátum, gratuláció

A2.1 modul 

Készség: Dalszövegek olvasása, ruhavásárlás, képleírás

Ismeret:melléknév fokozás,  folyamatos jelen

Kompetencia: vásárlás, összehasonlítás, társalgás

A2.2 modul 

Készség: tájékozódás utazás közben (reptéren, buszpálya udvaron)

Ismeret: jövő idő, célhatározói mellékmondat, tökéletes jelen

Kompetencia: javaslattevés, tervezés, mesélés

B1.1 modul 

Készség: Szépirodalmi szöveg olvasása, véleménynyilvánítás, hibajavítás

Ismeret: egyszerű jelen, -múlt, -jövő használata, kötőszavak használata, birtoklás kifejezése

Kompetencia: párbeszéd fenntartása, érdeklődés

B1.2 modul 

Készség: Magazinok olvasása, dal, interjú hallgatása, szerepjáték

Ismeret: Vonzatos igék, befejezett jelen és egyszerű múlt

Kompetencia: Helyes kiejtés, szándék és tervek kifejezése

B1.3 modul 

Készség: Ismeretterjesztő szövegek olvasása, film és könyv előzetes írása

Ismeret: feltételes mondatok, időhatározós mellékmondatok, szenvedő szerkezet, befejezett múlt

Kompetencia: tanácsadás, útbaigazítás,

B2.1 modul

Készség: Vitázás, tudományos szövegek olvasása

Ismeret: Angol igeidők használata, szenvedő szerkezet

Kompetencia: beszélgetés kezdeményezés / fenntartása

B2.2 modul 

Készség: történet elmesélése, életrajz írása

Ismeret: Múlt idők, módbeli segédigék

Kompetencia: vélemény nyilvánítás, kérések/felajánlások

B2.3 modul 

Készség: Szövegek vitatása, leíró szövegek

Ismeret: jövőidők, melléknevek és határozószók

Kompetencia: bocsánatkérés, egyetértés

B2.4 modul 

Készség: történet elmesélése, személyleírás, interjú

Ismeret: tökéletes jelen passzív alakja, igés szerkezetek

Kompetencia: mértékegységek, kifejezések számokkal, reagálások

B2.5 modul 

Készség: cikkek, elbeszélések

Ismeret: feltételes módok

Kompetencia: étterem, fizetés

B2.6 modul 

Készség: történelmi szövegek, történetek

Ismeret: függő beszéd, módbeli segédigék múltidejű alakja

Kompetencia: nyomatékosítás, vélemény nyílvánítás

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:
- A tanuló tudjon írni, olvasni, beszélni az anyanyelvén
- Előzetes tudásszint felmérése alapján

Képzési forma: csoportos / egyéni képzés

Képzési idő: 780 óra / 520 óra

Képzés moduljai:

A tananyag-egység sorszáma

A tananyagegység megnevezése

Óraszám

tananyag-egységenként

csoportos / egyéni

Óraszám

KER

szintenként

 

Megszerezhető minősítés

1.

A1.1 modul

60 /40 óra

 

120/80 óra

tanúsítvány/igazolás

2.

A1.2 modul

60 /40 óra

tanúsítvány/igazolás

3.

A2.1 modul

60 /40 óra

 

120/80 óra

tanúsítvány/igazolás

4.

A2.2 modul

60 /40 óra

tanúsítvány/igazolás

5.

B1.1 modul

60 /40 óra

 

180/120 óra

tanúsítvány/igazolás

6.

B1.2 modul

60 /40 óra

tanúsítvány/igazolás

7.

B1.3 modul

60 /40 óra

tanúsítvány/igazolás

8.

B2.1 modul

60 /40 óra

 

 

 

360/240 óra

tanúsítvány/igazolás

9.

B2.2 modul

60 /40 óra

tanúsítvány/igazolás

10.

B2.3 modul

60 /40 óra

tanúsítvány/igazolás

11.

B2.4 modul

60 /40 óra

tanúsítvány/igazolás

12.

B2.5 modul

60 /40 óra

tanúsítvány/igazolás

13.

B2.6 modul

60 /40 óra

tanúsítvány/igazolás

 

 

Összesen:

780/520 óra

 

A képzésről szóló tanúsítvány kiadásának feltételei:
- megengedett hiányzás mértékének betartása
- modulzáró vizsga teljesítése
- képzési forma követelményeinek teljesítése

Oktatás (kontaktórák) ütemezése: heti rendszerességgel

Képzési díj és megfizetésének ütemezése:részlet fizetési lehetőség

Előzetesen megszerzett tudás felmérésének és beszámításának módja: Nyelvi teszt alapján.